Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
   
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารกรุงไทย พิมพ์หน้านี้
 
 
 
ด่วน

กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ที่ค้างชำระ 31 - 90 วัน

ติดต่อขอ  ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ที่เคาน์เตอร์  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา
หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ATM / ADM หรือ บริการ KTB Online หรือบริการ KTB Online@Mobile  หรือ
กรุงไทยเทเลแบงค์ (Krungthai Telebank 1551)
 
ธนาคารขออภัย หากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมายดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.studentloan.ktb.co.th  หรือ www.studentloan.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
E-mail: gsl@ktb.co.th  หรือ  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk
โทร. 0-2208-8699  หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888
 
 
ด่วน
กรุงไทยส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
 
     ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ที่ครบกำหนดชำระหนี้ งวดแรกปีนี้เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ขอให้รีบติดต่อชำระหนี้ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตามช่องทาง ดังนี้
 
1. ชำระหน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2. ชำระที่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ADM/ATM
3. ชำระผ่านทาง KTB ONLINE
4. ชำระผ่านทาง KTB ONLINE@MOBILE
5. ชำระผ่านกรุงไทยเทเลแบงก์ (Krungthai Telebank 1551)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือ www.studentloan.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรือศูนย์สายใจ กยศ. 02-6104888
 
 
6 ช่องทางสะดวก ชำระหนี้ กยศ. ก่อนครบกำหนด
หรือหักบัญชีอัตโนมัติลุ้นของรางวัล
 
           ธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาสให้ผู้กู้ทุกรายที่ครบกำหนดชำระคืนเงิน สามารถติดต่อชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ช่องทางที่ 1-5 ได้รับสิทธิพิเศษชิงรางวัล 2 สิทธิ แล้วรอ.....ลุ้นรับรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ผ่าน 6 ช่องทางสะดวก ดังนี้
 
1. ชำระหน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2. ชำระที่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ADM/ATM
3. ชำระทาง KTB ONLINE
4. ชำระทาง KTB ONLINE@MOBILE
5. ชำระทาง KTB ONLINE BANKING(1551)
6. หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม และไม่ต้องนำเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์อีกเพราะจะเป็นการชำระหนี้ซ้ำ  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th หรือ www.studentloan.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรือศูนย์สายใจ กยศ. 02-6104888
 
 
 
 กรุงไทยส่งจดหมายแจ้งภาระหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
  
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกปีนี้ เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ของให้รีบติดต่อชำระหนี้ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตามช่องทางดังนี้
 
1. หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และไม่ต้องนำเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์อีก เพราะจะเป็นการชำระหนี้ซ้ำ
2. ชำระหน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
3. ชำระที่เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ADM/ATM
4. ชำระผ่านทาง KTB ONLINE
5. ชำระผ่านทาง KTB ONLINE@MOBILE
6. ชำระผ่านกรุงไทยเทเลแบงค์ (Krungthai Telebank 1551)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th / www.studentloan.or.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทรศัพท์ 0-2208-8699, หรือ ศุนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888
 
 
 
 
ด่วน...ขยายเวลาจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. เท่านั้น
สมัคร SMS ALERT เพียงครึ่งราคา เดิม 10.- บาท/เดือน/บัญชี เป็น 5.-บาท/เดือน/บัญชี
(ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2556)
 
ติดตามข่าวคราวทุกความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่าน 
 
• สามารถสมัครใช้บริการได้ถึง 4 ช่องทาง ดังนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ,เครื่อง ATM/ADM , KTB Online และ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
• ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผนโทรศัพท์มือถือของท่านที่สมัครใช้บริการทันทีที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เป็นรายการ Financial ตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป ยกเว้น รายการตัดค่าธรรมเนี่ยม และรายการจ่ายดอกเบี้ย
• แจ้งยกเลิกการใช้บริการได้ตามที่ทำการสมัครใช้บริการ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2208-7126-8 หรือ
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร 0-2208-3387-91 หรือ
งาน Help Desk ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ โทร. 0-2208-8699
 
 
 
ด่วน
 
กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระ 91-150 วัน
 
ติดต่อขอชำระหนี้คืนกองทุนฯ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
หรือชำระหนี้ผ่านเครื่อง ATM/ADM หรือ บริการ KTB Online หรือ บริการ KTB Online@Mobile หรือ
กรุงไทยเทเลแบงค์(Krungthai Telebank 1551)
 
ธนาคารขออภัย หากท่านได้ชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมายดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th  หรือ www.studentloan.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
E-mail: gsl@ktb.co.th  หรือ  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk
โทรศัพท์ 0-2208-8699  หรือศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888
 
ด่วน!
กรุงไทยเปลี่ยนโฉม HOMEPAGE web-site : www.studentloan.ktb.co.th
ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เพื่อความสะดวกแก่ผู้กู้ และสถานศึกษา ในการรับทราบข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับธนาคาร
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th  หรือ www.studentloan.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
E-mail: gsl@ktb.co.th  หรือ  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk

 
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนฯ กยศ. / กรอ.
 
          เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.) ในการชำระหนี้ ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ./กรอ. ให้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ ผ่านทางกรุงไทยเทเลแบงก์ (Krungthai Telebank 1551) โดยสามารถใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th / www.studentloan.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th หรือ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทร. 0-2208-8699, หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888

 

 
     
  ย้อนกลับ     
     
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310