1. บทนำ กยศ.

2. บทบาทหน้าที่ของ กยศ.

3. ข้อเสียของระบบเก่า

4. e-Studentloan

5. นักศึกษาสมัครขอกู้ยืมเงินได้ทุกที่

6. ขั้นตอนการลงทะเบียน

7. สถานศึกษาตรวจสอบหลักฐานและเรียกนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์

8. ธนาคารกรุงไทยโอนเงินให้กับนักศึกษา

9. นักศึกษาคืนเงินเมื่อครบกำหนดรำระคืน

10. ทุกๆฝ่ายต่างมีความสุข