Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  การโอนงิน
 
ผมเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงินกู้ ก.ย.ศ. แล้วถ้ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีที่ไม่ใช่เงินกู้ ยอดหนี้เงินกู้ ก.ย.ศ .จะเพิ่มขึ้นหรือป่าว


โดย ไชยวัฒน์ จีนชาวนา วัน : 15/07/2010  เวลา : [01:46:01]
E-mail : chaiwatjeenchaona@hotmail.com
IP Address : 125.25.219.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

ไม่เกี่ยวกันครับ บัญชีที่เปิดสามารถใช้ได้ตามปกติ ส่วนยอดหนี้นั้นคิดตามการใช้จ่ายจริงที่เกินขึ้นครับ

 
โดย ศูนย์สายใจกยศ.03   วัน : 15/07/2010 เวลา [09:34:14]
E-mail : info@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
822278
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310