Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  ไม่สามารถไปขึ้นศาลได้เพราะว่าทำงานลาไม่ได้ต้องทำไง
 
ได้รับหมายศาลนัดให้ขึ้นศาลแต่ว่าลางานไม่ได้ต้องทำยังไง


โดย zaza วัน : 22/07/2010  เวลา : [13:05:05]
E-mail : khonzaza@hotmail.com
IP Address : 58.137.98.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่เราไว้วางใจไปดำเนินการแทนได้ครับ แนบสำเนาบัตรประจำตัว ปชช. เซ็นต์รับรองสำเนามาด้วยนะครับ

*หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตม์ด้วยนะครับ

กยศ

 
โดย ศูนย์สายใจกยศ.01   วัน : 22/07/2010 เวลา [15:14:46]
E-mail : praphan@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
8335356
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310