Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  ดูยอดหนี้ผู้กู้ไม่ได้
 
ดูยอดหนี้ผู้กู้ไม่ได้เลย อยากเช็ควันที่โอนเงิน เข้าใช้งานตอนสามทุ่ม ไม่แน่ใจว่าระบบปิดหรือเปล่า


โดย tip วัน : 30/11/2010  เวลา : [22:37:20]
E-mail : nuttt7475@hotmail.com
IP Address : 223.204.199.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

 ในเวลา 21.00 น. ระบบยังไม่ปิดหรอกครับ ผู้กู้ยืมต้องกดบ่อยๆ เพราะอาจจะลิ้งที่กองทุนฯลิ้งกับกรุงไทยอาจจะเสียเป็นบางช่วงเวลาจึงทำให้ไม่สามารถเข้าได้ครับ ต้องกดบ่อยๆ หรือกด F5 ครับ

 
โดย adminstater   วัน : 01/12/2010 เวลา [09:02:44]
E-mail : info@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
8838456
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310