Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  การแก้ไขข้อมูล
 
ในกรณีผู้กู้ยืมจะขอแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จากค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องการศึกษา เหลือเฉพาะค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว จะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะทางโรงเรียนไม่ได้เรียกเก็บ จึงได้แค่ค่าครองชีพเท่านั้น


โดย สุภัชชา วัน : 06/08/2012  เวลา : [16:54:55]
E-mail : pangraksakeaw@gmail.com
IP Address : 113.53.209.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

สถานศึกษาไม่ต้องบันทึกในส่วนที่ไม่ได้เก็บได้ครับ

 
โดย ศูนย์สายใจกยศ.03   วัน : 07/08/2012 เวลา [09:10:34]
E-mail : info@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
824285
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310