Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 
ในกรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าร้างและมีหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลของบิดาและใช้หลักฐานของบิดาหรือไม่


โดย kanlayaporn วัน : 09/04/2013  เวลา : [12:11:15]
E-mail : sweetdream_kukkai@hotmail.com
IP Address : 124.122.137.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 
 
โดย อับดุลอาซิส   วัน : 13/04/2013 เวลา [01:40:38]
E-mail : arsis_191@hotmail.com IP Address : 66.54.88.xxx
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
9529879
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310