Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  อีพเดทยอดเงินกู้หลังจากประนอมหนี้แล้ว
 
ผู้กู้ได้ทำเรื่องประนอมหนี้กับทางกยศ. ตั้งแต่ปี 2551 แล้ว และตกลงจะชำระหนี้ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2551 - 2566 แล้ว ทาง กยศ. หาเอกสารไม่เจอ...ถ้าผู้กู้จะปิดบัญชีวันนี้ก็ยังปิดไม่ได้ และคงคิดเบี้ยปรับ-ดอกเบี้ยเป็นรายวัน ในระหว่างที่ค้นหาเอกสารประนอมหนี้ เพราะไม่ทราบยอดเงินปิดบัญชี หรือยอดหนี้ที่แท้จริง เพื่อจะได้ลดเบี้ยปรับหรือดอกเบี้ยได้... และเช็คยอดหนี้ผู้กู้จากเว็บก็ยังเป็นข้อมูลเดิมที่เป็นยอดหนี้ไม่อัพเดทและยังเป็นหนี้ที่ยังไม่ประนอมหนี้อยู่ คือ ระยะเวลาชำระหนี้ 15 ปี 2546- 2560 และได้ทำหนังสือประนอมหนี้แล้ว ปี 2551 จะทำให้ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้เริ่มตั้งแต่ ปี 2551 - 2565..... กยศ.ไม่อัพเดทหน้าเว็บไซด์ ระยะเวลาหลังจากประนอมหนี้แล้ว...ขอให้ ทาง กยศ. ค้นหาเอกสารประนอมหนี้ผู้กู้ด่วน และอัพเดทหน้าเว็บให้เป็นปัจจุบัน เพราะหลังจากประนอมหนี้แล้ว... ระยะเวลาชำระหนี้จะเปลี่ยนแปลง...และจะได้เช็คยอดเงินปิดบัญชีเป็นยอดเงินที่แท้จริงและหนี้จะลดลงแต่ละเดือนหรือไม่อย่างไรในแต่ละเดือนถูกต้องหรือไม่.... ขอขอบคุณ


โดย ผู้ค้ำประกัน วัน : 26/04/2013  เวลา : [16:42:03]
E-mail : kul_2013@yahoo.com
IP Address : 223.205.150.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
  สอบถามยอดชำระหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา ปี 2556
 
โดย นิภาวรรณ วิเศษแก้ว   วัน : 13/06/2013 เวลา [11:50:31]
E-mail : Niphawan21@hotmail.com IP Address : 110.164.189.xxx
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
998848
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310