Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  การส่งสัญญากู้ยืม กยศ
 
อยากสอบถามว่า สัญญากู้ยืมของ กยศ ผู้ปฎิบัติงานคนเดิม ไม่ได้ส่งสัญญาในปีที่ผ่านมา( ปี 2552-2554)ให้ธนาคารกรุงไทย แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานคนใหม่ ไม่สามารถหาหลักฐานส่งได้ จะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานและโรงเรียนอย่างไร ควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ( ในระบบ e-studentloan ชื่อผู้ปฏิบัติงานยังคนเป็นชื่อเจ้าหน้าที่คนเดิมอยู่ )


โดย tuy วัน : 20/08/2013  เวลา : [20:29:25]
E-mail : fuang_fasi@hotmail.com
IP Address : 171.5.136.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
  ให้หารือเป็นทางการครับ
 
โดย pipat   วัน : 22/08/2013 เวลา [09:11:41]
E-mail : pipat_2501@hotmail.com IP Address : 192.168.16.xxx
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
2473759
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310