Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  การยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ เทอม 2
 
คือว่า หนู กู้ยืมเงินกู้ กยศ ตั้งแต่เมอม 1 และ มหาลัยหนูให้เซ็นแบบยืนยันที่จะกู้เทอม 2 ภายในวันที่ 19ต.ค. -29 พ.ย. 52 อยากทราบว่า เมื่อหนูลงทะเบียนกับทางมหาลัยแรก เวลาปริ้นใบ ที่จะชำระเงินค่าเทอม หนูจะต้องไปชำระที่ธนาคาร แบบตอนกู้เทอม1 หรือว่าสามารถนำใบแสดงค่าเทอม ลงทะเบียนเรียน มาให้ที่มหาลัยได้เลย 1.ต้อง นำใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารก่อน แล้วค่อยให้กับมหาลัย หรือว่าปริ้นใบลงทะเบียนแล้วให้ กับทางมหาลัย ค่ะ ขอบคุณมากๆสำหรับคำตอบ


โดย คนไทย วัน : 19/10/2009  เวลา : [12:56:39]
E-mail : love_bi_w@hotmail.com
IP Address : 117.47.118.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 47
  ยืนยัน กยศ. ปี2556
 
โดย นางสาวราตรี สุขมา   วัน : 20/03/2013 เวลา [14:05:09]
E-mail : nantipron.2555@hotmail.com IP Address : 182.52.188.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 46
  ยืนยัน ก.ย.ศ เทอม2
 
โดย น.ส อารียา ยินดี   วัน : 28/10/2012 เวลา [16:59:40]
E-mail : ying_rimit_dizz@hotmail.com IP Address : 125.27.28.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 45
  ยืนยันการกู้ยืมทุน กยศ เทอม2
 
โดย น.ส.มัจจิมา เปรียบเหมือน   วัน : 27/10/2012 เวลา [09:55:13]
E-mail : mudjima_29@hotmail.com IP Address : 182.52.66.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 44
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ.เทอมที่2
 
โดย อรุณวรรณ อ่อนเคร็ง   วัน : 27/10/2012 เวลา [09:05:03]
E-mail : Arunwan-37@hotmail.com IP Address : 182.52.66.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 43
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ.เทอมที่2
 
โดย มัจจิมา เปรียบเหมือน   วัน : 27/10/2012 เวลา [08:58:39]
E-mail : mudjima_29@hotmail.com IP Address : 182.52.66.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 42
  กู้กยศ เทอม2
 
โดย นางสาวรุ้งลัดดา วงษ์ดิษฐ์   วัน : 05/10/2012 เวลา [16:20:15]
E-mail : reine_lovely@hotmail.com IP Address : 182.52.34.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 41
  120/2 หมู่6 ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
 
โดย นางสาวรุ้งลัดดา วงษ์ดิษฐ์   วัน : 05/10/2012 เวลา [16:17:16]
E-mail : reine_lovely@hotmail.com IP Address : 182.52.34.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 40
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ.เทอมที่2
 
โดย นาย วรพงษ์ ชุตินันท์ธนาไพศาล   วัน : 25/09/2012 เวลา [16:11:18]
E-mail : walker_ns@hotmail.co.th IP Address : 110.168.34.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 39
  ยืนยัน กยศ .
 
โดย ชาญชัย แจ้งสว่าง   วัน : 22/09/2012 เวลา [22:54:12]
E-mail : bkk_chanchai@hotmail.com IP Address : 115.67.35.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 38
  ยืนยัน
 
โดย น.ส.ลัดดา สิงห์กระโจม   วัน : 13/09/2012 เวลา [16:07:16]
E-mail : poo2400@gmail.com IP Address : 61.7.189.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 37
  ยืนยันเงินกู้
 
โดย น.ส.วิชชุดา ขำนุรักษ์   วัน : 20/05/2012 เวลา [10:30:16]
E-mail : sawsareena@hotmail.co.th IP Address : 113.53.214.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 36
  ยืนยันการกู้ยืม กยศ เทอมที่ 2
 
โดย ศิราภรณ์ จันนัน   วัน : 22/04/2012 เวลา [16:52:10]
E-mail : Jubu_mirumo@hotmail.com IP Address : 110.49.225.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 35
  ยืนยันกยศ
 
โดย พัฒนฉัตร ตันติวัฒน์   วัน : 08/03/2012 เวลา [19:55:03]
E-mail : chaboo_hsm@hotmail.com IP Address : 171.4.72.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 34
  ยืนยันกยศ
 
โดย นิติพงษ์ วิลาจันทร์   วัน : 08/03/2012 เวลา [19:51:55]
E-mail : sosteam04@hotmail.com IP Address : 171.4.72.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 33
  ยืนยัน กยศ.
 
โดย ชุติมา อร่ามเรือง   วัน : 29/12/2011 เวลา [19:25:26]
E-mail : yingza_37@hotmail.co.th IP Address : 101.51.41.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 32
  ยืนยันการกู้ยืมทุน กยศ เทอม2
 
โดย วิภาพร คำใส   วัน : 10/11/2011 เวลา [13:20:53]
E-mail : khamsai13@hotmail.com IP Address : 61.7.231.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 31
  วทอ.นศ.
 
โดย ธนากร ปานการ   วัน : 08/11/2011 เวลา [15:24:38]
E-mail : mujjurach232@hotmail.com IP Address : 180.183.217.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 30
  วทอ.นศ.
 
โดย thanakorn pankarn   วัน : 08/11/2011 เวลา [15:23:38]
E-mail : mujjurach232@hotmail.com IP Address : 180.183.217.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 29
  ยืนยันการกู้ กยศ เทอม 2
 
โดย น.ส. สุดารัตน์ แสนสำโรง   วัน : 06/11/2011 เวลา [12:53:50]
E-mail : ajj08@otmail.com IP Address : 180.183.80.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 28
  กู้เงินมาเรียนเพื่อการศึกษา
 
โดย น.ส.สุดารัตน์ แสนสำโรง   วัน : 03/11/2011 เวลา [14:49:21]
E-mail : ajj08@hotmail.com IP Address : 180.183.164.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 27
  ยืนยัน
 
โดย ธนพล แซ่เจี่ย   วัน : 02/11/2011 เวลา [19:10:59]
E-mail : tanapol_199@hotmail.com IP Address : 103.1.165.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 26
  กู้เงินมาเรียนเพื่อการศึกษา
 
โดย น.ส สุดารัตน แสนสำโรง   วัน : 30/10/2011 เวลา [10:35:36]
E-mail : ajj08@hotmail.com IP Address : 180.183.84.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 25
  กุ้เงินมาเรียนเพือการศึกษา
 
โดย น.ส.สุดารัตน์ แสนสำโรง   วัน : 30/10/2011 เวลา [10:31:42]
E-mail : ajj08@hotmail.com IP Address : 180.183.84.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 24
  ยืนยันการกู้ยืม กยศ เทอม์ 2
 
โดย ณับพงษ์ วื่อปรัชญากุล   วัน : 25/10/2011 เวลา [20:36:35]
E-mail : love.natoo1@hotmail.com IP Address : 171.4.125.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 23
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ.เทอมที่2
 
โดย นาย สุประดิษฐ์ เจริญวิชากร   วัน : 25/10/2011 เวลา [17:49:53]
E-mail : ball9035@hotmail.com IP Address : 58.11.177.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 22
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ.เทอมที่2
 
โดย น.ส.เบญจวรรณ สีแดง   วัน : 25/10/2011 เวลา [17:46:05]
E-mail : kunray_9136@hotmail.com IP Address : 58.11.177.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 21
  ยืนยันการกู้ยืม ก.ย.ศ. เทอม2
 
โดย เบญจวรรณ   วัน : 25/10/2011 เวลา [17:43:52]
E-mail : kunray_9136@hotmail.com IP Address : 58.11.177.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 20
  ศึกษาที่ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ แผนก การบัญชี ปวช.1
 
โดย น.ส.ธนาวรรณ พันทะโคตร   วัน : 19/10/2011 เวลา [15:59:46]
E-mail : minly123@hotmail.com IP Address : 202.91.18.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 19
  กู้ต่อเทอม2
 
โดย อภิสิทธิ ศรีบุรี   วัน : 07/10/2011 เวลา [09:05:10]
E-mail : apisit2856@hotmail.com IP Address : 61.19.66.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 18
  วันนี้ วันที่ 30แล้วผมยังไม่ได้ยืนยังเลยอะ จะมีให้ยืนยังรอบ2 ไหม ครับ
 
โดย อธิวัฒน์ ทัดเทียม   วัน : 30/09/2011 เวลา [03:33:28]
E-mail : like_Pair@hotmail.com IP Address : 58.9.55.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 17
  กู้ต่อ เทอม 2/2554
 
โดย ฤทธฺิ์ธเนตร   วัน : 29/09/2011 เวลา [20:52:39]
E-mail : zam_zam_17@hotmail,com IP Address : 49.228.146.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 16
  กู้ยากกู้เย็นมากค่ะ กำหนดเยอะหมด แล้วถ้าคนที่หาคนค้ำประกันไม่ได้ไม่ต้องไปขายปลาสลิดหรอค่ะ ทำไมกำหนดดเยอะไปหมด ให้สมัคทางเน๊ตก็งงไปหมด ดิฉันว่าควรปรับปรุงนะค่ะ ให้ง่ายขึ้นคนที่เขากู้ก้มีปํญหาทั้งนั้น กู้ทั้งทีเวียนหัวไปหมด เยอะเกินไปไหมค่ะ
 
โดย สุนิสา   วัน : 29/09/2011 เวลา [20:35:47]
E-mail : katikjufjuf@hotmail.com IP Address : 58.11.4.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 15
  ยืนยันอย่างไงค่ะ
 
โดย ณัฐกานต์   วัน : 28/09/2011 เวลา [17:20:13]
E-mail : venus_evil@hotmail.com IP Address : 101.108.148.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 14
  วัน:18/09/2011 16.49
 
โดย นางสาววาสนา ผันทอง   วัน : 18/09/2011 เวลา [16:49:30]
E-mail : www.603@hotmail.com IP Address : 58.9.223.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 13
  18 กันยายน 2554 16.47
 
โดย นางสาววาสนา ผันทอง   วัน : 18/09/2011 เวลา [16:47:34]
E-mail : www.603@hotmail.com IP Address : 58.9.223.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 12
  13/09/2554
 
โดย วิภารัตน์ ต่ำต้อ   วัน : 13/09/2011 เวลา [13:47:35]
E-mail : tomtor-156@hotmail.com IP Address : 61.7.236.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 11
  กู้ต่อ
 
โดย นางสาวเกษรินทร์ แข็งขัน   วัน : 03/08/2011 เวลา [20:00:58]
E-mail : www.noonanny_pa@hotmail.com IP Address : 110.49.233.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 10
  ยืนยันการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2554
 
โดย อานนท์   วัน : 28/06/2011 เวลา [19:32:23]
E-mail : pond_scrubb@hotmail.com IP Address : 110.171.54.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 9
  ยืนยันการกู้ยืมทุน กยศ เทอม2
 
โดย พรพิมล จันทร์นิยม   วัน : 14/11/2010 เวลา [22:33:00]
E-mail : powerkik_21236@hotmail.com IP Address : 118.173.195.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 8
  156 ซ.ท่าข้าม 28/1 เเขวงเเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 
โดย วรรณภา ลายสนธิ์   วัน : 08/11/2010 เวลา [15:45:10]
E-mail : noo198861_@hotmail.com IP Address : 183.89.97.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 7
  อมรรัตน์ บุญจันทร์
 
โดย อมรรัตน์   วัน : 02/11/2010 เวลา [15:52:48]
E-mail : g_u_s_neda@hotmail.com IP Address : 124.122.180.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 6
  ขอกู้ปี1เทรอม2
 
โดย พัชลี ศรีคำ   วัน : 19/10/2010 เวลา [14:48:41]
E-mail : mouse_mike@hotmail.com IP Address : 202.143.137.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 5
  -
 
โดย ธนาวุฒิ ถั่วทอง   วัน : 24/09/2010 เวลา [15:58:14]
E-mail : baw2354@hotmail.com IP Address : 202.28.64.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 4
  กู้ต่อปี2เทอม1
 
โดย ณัฐวุฒิ เที่ยงแท้   วัน : 17/05/2010 เวลา [11:48:45]
E-mail : maxzaza_a@hotmail.com IP Address : 61.7.136.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 3
  กู้ต่อปี2เทอม1
 
โดย ณัฐวุฒิ เที่ยงแท้   วัน : 17/05/2010 เวลา [11:44:13]
E-mail : maxzaza_a@hotmail.com IP Address : 61.7.136.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 2
  กู้ต่อปี2/1
 
โดย ณัฐวุฒิ เที่ยงแท้   วัน : 17/05/2010 เวลา [11:42:58]
E-mail : maxzaza_a@hotmail.com IP Address : 61.7.136.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

ในส่วนนี้ เป็นการบริหารงานของแต่สถานศึกษา นักศึกษาจะต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องทุนฯของมหาวิทยาลัยดีกว่า เพราะแต่ล่ะมหาวิทยาลัยวิธีการจะไม่เหมือนกันครับ

 
โดย ศูนย์สายใจกยศ.02   วัน : 19/10/2009 เวลา [13:44:47]
E-mail : sumitc@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
7769488
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310