Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  ขอทราบการชำระหนี้ กรอ ปี 49
 
ได้กู กรอ ปี 49 เป็นเวลา 1 ปี แล้วยกเลิกการกู้ที่สถานศึกษา และยังเป็นนักศึกษาอยู่ แต่จะจบใน มีนาคม 2553 อยากทราบว่าต้องชำระหนี้อย่างไร


โดย นักศึกษา วัน : 10/02/2010  เวลา : [17:08:24]
E-mail : phimonrat_pencil@hotmail.com
IP Address : 61.7.166.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 5
  ขอทราบการชำระหนี้ กรอ.ปี 2549 ค่ะ
 
โดย ดวงสมร พรหมคง   วัน : 13/08/2013 เวลา [12:36:51]
E-mail : dpromkong@yahoo.com IP Address : 115.67.35.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 4
  ยอดรวมค้าง กรอ สามปีนี้ต้องจ่ายเท่าไรค่ะ
 
โดย น.ส.ยุภาพร ชมมอญ   วัน : 24/02/2013 เวลา [03:38:58]
E-mail : jumlove1328@gmail.com IP Address : 115.67.167.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 3
  อยากทราบยอดชำระปีนี้ค่ะ
 
โดย น.ส.ยุภาพร ชมมอญ   วัน : 24/02/2013 เวลา [03:35:42]
E-mail : jumlove1328@gmail.com IP Address : 115.67.167.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 2
  อยากทราบหนี้กูยืมในปี2549ได้กู กรอ ปี 49 ชำระหนี้อย่างไร
 
โดย ธวัลรัตน์ ณัฐภัทรศิริกุล   วัน : 09/01/2011 เวลา [23:44:44]
E-mail : aaersu49@hotmail.com IP Address : 118.173.239.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 1
 

การตรวจสอบยอดหนี้ กรอ.

- ยอดหนี้กู้ยืมในปี 2549 - 2550 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-6104892 - 93

- ยอดหนี้กู้ยืมในปี 2550 เป็นต้นไป  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2088699

* หมายเหตุ  กองทุนฯ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อทำการรวมยอดหนี้ให้ผู้กู้ยืม กรอ. เป็นรายบุคคลต่อไป

 
โดย ศูนย์สายใจกยศ.03   วัน : 12/02/2010 เวลา [09:15:30]
E-mail : info@studentloan.or.th
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
5682524
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310