Home|Links|แผนที่ กยศ.|สำหรับเจ้าหน้าที่
Search  
กยศ. Google
นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ต้องดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง ต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือกระทำการใดเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan แทน
:: กระทู้
  กรณีบิดา - มารดาไม่มีสลิปเงินเดือน
 
อยากสอบถามครับว่า ถ้าในกรณีที่บิดา - มารดา มีอาชีพแม่บ้าน ทั่วไป ไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่า ต้องแนบหนังสือรับรองรายได้ของบิดา-มารดา(กู้แบบ กรอ. ไม่ต้องแนบ) - ในกรณีบิดาหรือมารดาอาชีพรับราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้าง บริษัท ห้างร้าน ให้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน หรือ - สลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง ฉบับล่าสุด จำนวน 1 ชุด ถ้าพ่อแม่ไม่มีสลิปเงินเดือนละครับ ทำไงดีต้องแนบด้วยไหม


โดย ธนภัทร วัน : 29/04/2010  เวลา : [20:06:47]
E-mail : i3ui3oo_vios@hotmail.com
IP Address : 124.122.247.xxx
 
  ความคิดเห็นที่ 2
 

ก็ต้องมีข้าราชการระดับ 5 เซ็นต์รับรองรายได้ครับ ผู้ที่สามารถรับรองรายได้เช่น ผู้ใหญ่ กำนันในท้องถิ่น ตำรวจ-ทหารยศนายพัน และผูบริหารสถานศึกษา เป็นต้น

 
โดย พี่ศูนย์สายใจ   วัน : 30/04/2010 เวลา [08:02:34]
E-mail : info@studentloan.or.th
 
  ความคิดเห็นที่ 1
  ของผมก็กรณีเดียวกัน แต่ทางมหาลัยบอก ต้องให้ข้าราชการระดับc5ขึ้นไปเป็นผู้เขียนใบรับรองรายได้ครอบครัวให้ครับ
 
โดย ชนินทร์   วัน : 30/04/2010 เวลา [00:00:56]
E-mail : ki-rov@hotmail.com IP Address : 58.8.188.xxx
 
ตอบกระทู้

ชื่อ  : 
   
อีเมล์  : 
   
รายละเอียด : 
   
Code confirm  : 
3952933
   
 
          
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310