Secondary

Languages

เมื่อไหร่จะโอน

คือรอเวลามานานมากเลยนะครับ  เงินก็จะไม่มีจ่ายค่าเทอมเข้ามหาลัยแล้ว

ต้องจ่ายวันที่ 20 เดือนนี้ด้วย  ถ้าพวกผมไม่ได้เรียน คุณจะทำยังไง

ผู้ส่ง: 
อัคคเดข สวยศรี