Secondary

Languages

อยากกู้กยศ.ต่อแต่มีจดหมายแจ้งการชำระหนี้กยศ.ส่งมาที่บ้าน

คือว่าหนูเคยกู้กยศ.ล่าสุดตอนเรียนอยู่ปี1 ปีการศึกษา2558อ่ะค่ะ แล้วก็ลาออกมาสอบใหม่ ซึ่งหนูจะเข้าศึกษาต่อคณะใหม่ มหาลัยเดิม ปีการศึกษา2560(ปีการศึกษา2559ไม่ได้เรียนที่ไหนอ่ะค่ะ) แล้วคิดว่าจะกู้กยศ.ต่อ แต่ว่ามีจดหมายจากกยศ.ส่งมาถึงหนูแจ้งกำหนดระยะเวลาให้ชำระหนี้เงินกู้ระบุว่าหนูไม่ได้กู้ยืมต่อเนื่องกัน2ปี จึงต้องชำระหนี้ แต่ว่าหนูไม่ได้กู้แค่ปีเดียวคือปี2559 แล้วจะกู้ต่อปี2560อ่ะค่ะ หนูจะต้องทำยังไงคะ จะกู้ต่อได้รึเปล่า

ผู้ส่ง: 
กัญญารัตน์ เต็งพานิชกุล