Secondary

Languages

การจัดสรรวงเงินสำหรับผู้กู้รายใหม่

ขอสอบถามรายละเอียดการจัดสรรวงเงินของผู้กู้รายใหม่ค่ะ ทางสถานศึกษามียอดผู้กู้ในระดับปวช.จำนวน 24 ราย แต่ได้รับการจัดสรรวงเงินแค่ 23 รายยังขาดอีก1ราย ทางสถานศึกษาต้องทำอย่างไรค่ะ

ผู้ส่ง: 
อุบลวรรณ เกิดลาภ