Secondary

Languages

เคยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ เปลี่ยนชื่อใหม่ ทำยังไงคะ

เคยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เมื่อตอนมปลายค่ะเป็นชื่อเก่า ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ ทำสัญญากู้ไว้แต่ส่งไม่ทัน ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร ตอนนี้พึ่งเข้ามหาลัยต้องการกู้ยืมเงินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ไม่ได้ทำสัญญากู้นะคะ ทำคำร้องขอกู้ไว้เฉยๆค่ะ

ผู้ส่ง: 
ploylaly t