Secondary

Languages

การเปลี่ยนชื่อ เคยลงทะเบียนไว้ ไม่ได้ทำสัญญากู้

เคยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เมื่อตอนมปลายค่ะเป็นชื่อเก่า ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ ทำคำร้องยื่นขอกู้ไว้ ยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคาร ตอนนี้พึ่งเข้ามหาลัยต้องการกู้ยืมเงินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

ผู้ส่ง: 
ploylaly t