Secondary

Languages

ใส่ชั้นปี ผิดครับ

ผมอยู ปวช.ชั้นปีที่1 แล้วผมไปใสชั้นปีที่3ครับ พอจะแก้ได้ไหมจะเปนอะไรไหมครับ กลัวว่าเงินจะเข้าปีเดียวครับ

ผู้ส่ง: 
พีรพัฒน์ บุญสูง