Secondary

Languages

หยุดเรียน 1ปี จะกู้กยศ.ต่อได้ไหม

ผมเรียนจบปวส. ปี2561. แร้วกู้กยศด้วย

แร้วผม. ไม่ได้กู้กยศ.ต่อ. เนื่องจาก. ออกมาทำงาน 1ปี เพื่อหาทุน. ไปเรียน. 
แร้วปีหน้าปี2562ผมจะสมัครเรียน ในระดับ ป.ตรี. ผมจะสามารถกู้กยศได้ไหม. 
แล้วหนีเก่าต้องชำระเมื่อไร.
ถ้าได้จะเปนผู้กู้รายไหม่.  รึเปนผู้กู้. รายเก่าเปี่ยนระดับการศึกษา/สถานศึกษา.

ผู้ส่ง: 
กิตติทัศน์ พรหมจรรย์