การชำระหนี้

กยศ. ชี้แจง ทุกประเด็นกรณีคุณครูถูกทวงหนี้จากการไปค้ำประกันให้ลูกศิษย์ที่ไม่…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงประเด็นที่มีผู้ถามถึงความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหน้า…

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำห…

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างขอ…

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารป…

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ ภายในวัน…

.