กิจกรรมกองทุน

กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจใ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ลงนามตกลงความร่วมมือ เพื่อ…

การประชุมโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL-Dig…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ร่างเอกสารการประกวดราค…

การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

การประชุมหารือร่วมกับสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพระราชบัญญัติกองทุ…

​กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอย…

​กยศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร…

.