กิจกรรมกองทุน

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาก…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วางดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเ…

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแ…

.