ข่าวประชาสัมพันธ์

Update รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2559 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของกองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2559 (คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
.