ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์”

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ให้ความช่วยเหลือ “นางสาวโชติกา ประสาทโสพันธุ์” ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เป็นข่าวประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตั้งแต่ ปี 2555 ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ก้านสมอง ทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอยู่ระหว่างเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากคู่กรณี ทั้งนี้ นางสาวโชติกาและบิดา พร้อมผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อนายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายคดี   และบังคับคดี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ เพื่อให้กองทุนพิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ชำระหนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานกองทุนฯ
     ในกรณีดังกล่าว กองทุนขอชี้แจงว่ากรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ กองทุนสามารถพิจารณาระงับการเรียกชดใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ โดยให้ผู้กู้ยืมส่งสำเนาสมุดประจำตัว คนพิการ พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กองทุนพิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ชำระหนี้ต่อไป
.