ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 แห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ เขต ประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ คลิก 
.