ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.นครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. โดยมีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 แห่ง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา
.