ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ. ร่วมอบรม Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน


ในวันที่ 29-30 ก.ย. 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องประชุม B603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  2561 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องประชุม B701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ลงทะเบียนได้ที่ ...คลิก  จำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
.