ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ. รับรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้ารับรางวัลความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมการออม ในงานวันออมแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
.