ข่าวประชาสัมพันธ์

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 ประจำปี 2560

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชน ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยกองทุนจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 16 จังหวัด และสถานศึกษาในกรุงเทพฯ จำนวน 16 สถาบัน โดยแบ่งตามภาค ดังนี้
          •  ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร     
          •  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร
          •  ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดสุราษฏร์ธานี
          •  กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาจำนวน 16 สถาบัน
 
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
.