แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2561

เรียน ผู้กู้ยืม/ผู้บริหารสถานศึกษา
กองทุนได้กำหนดแนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า สำหรับการให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2561  เพื่อให้ผู้กู้ยืมเข้าใจในการยื่นกู้ตามระเบียบและประกาศคณะกรรมการฯ ที่ใช้สำหรับปีการศึกษา 2561  คลิก....
.