ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
      -  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 ...คลิกดูรายละเอียด

•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
-  เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนเมษายน -มิถุนายน 2561...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2561...คลิกดูรายละเอียด

•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
-  เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560...คลิกดูรายละเอียด
-  
เดือนเมษายน - กันยายน 2560 ...คลิกดูรายละเอียด

•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
-  เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนเมษายน - กันยายน 2559 ...คลิกดูรายละเอียด
•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
-  เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนเมษายน - กันยายน 2558 ...คลิกดูรายละเอียด
•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
-  เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557...คลิกดูรายละเอียด
-  เดือนเมษายน - กันยายน 2557 ...คลิกดูรายละเอียด
•​ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
- เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 ...คลิกดูรายละเอียด
 
.