การชำระหนี้คืนกองทุน ผ่าน QR Code

การชำระหนี้คืนกองทุน ผ่าน QR Code สามารถชำระได้ 2 รูปแบบ
คือ แบบ Static QR โดยการ สแกน QR Code ผ่านบริการ KTB netbank และเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการชำระหนี้คืน
หรือแบบ Dynamic QR เป็นการสแกน QR Code
ผ่าน www.studentloan.ktb.co.th หรือ www.studentloan.or.th
ด้วย Mobile Banking Application ทุกธนาคาร”

Static QR สำหรับชำระหนี้ผ่าน KTB netbankDynamic QR สร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งผ่านระบบตรวจสอบยอดหนี้ ผ่าน www.studentloan.ktb.co.th หรือ www.studentloan.or.th

.