ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)

 
 27 ธ.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร คลิกดูรายละเอียด   
 27 ธ.ค.61 | ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
 26 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด 
 26 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนฯ แจ้งหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร เพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด    
 24 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดีในปี 2552 - 2553 คลิกดูรายละเอียด     
 20 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำแข็ง ยี่ห้อ QICE รุ่น QF146 รหัสครุภัณฑ์ 59-005-015-1 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
 19 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนฯ แจ้งหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร เพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
 17 ธ.ค.61 | ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันงวดเดือนตุลาคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
 17 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้การรับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรื่อง ซื้อรถเข็นเอกสาร จำนวน 3 คัน คลิกดูรายละเอียด
 14 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำของที่ระลึกในรูปแบบกระปุกออมสิน จำนวน 10,000 ใบ คลิกดูรายละเอียด   
 13 ธ.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign On)  คลิกดูรายละเอียด      
 13 ธ.ค.61 | ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการจ้างพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด     
 12 ธ.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 47 รายการ  คลิกดูรายละเอียด    
 12 ธ.ค.61 | ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
 11 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอซื้อปลั๊กไฟ ขนาด 5 ช่อง จำนวน 20 อัน คลิกดูรายละเอียด     
 11 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรผ่านเข้า - ออก อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ จำนวน 50 ใบ  คลิกดูรายละเอียด    
 11 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด    
  7 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด คลิกดูรายละเอียด     
  7 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรผ่านเข้า - ออก อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ จำนวน 50 ใบ  คลิกดูรายละเอียด      
  7 ธ.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม ACL จำนวน 5 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด    
  4 ธ.ค.61 |
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด     
  4 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตมาสคอตสำหรับกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด    
  4 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างตัดเครื่องแบบประจำสำนักงาน  คลิกดูรายละเอียด    
  4 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อกระดาษ A4 จำนวน 600 รีม คลิกดูรายละเอียด    
  4 ธ.ค.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อซองขาวโลโก้ กยศ.จำนวน จำนวน 5,000 ซอง คลิกดูรายละเอียด    
  3 ธ.ค.61 | ประกาศการซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิกดูรายละเอียด  
30 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก การจ้างทำของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด     
29 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องบันทึกเสียงสำหรับประชุม คลิกดูรายละเอียด    
29 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ External Harddisk 4 TB จำนวน 3 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด    
29 พ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
29 พ.ย.61 | ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด    
29 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนฯ คลิกดูรายละเอียด     
29 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คลิกดูรายละเอียด       
29 พ.ย.61 |
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน เพื่อจัดงานประชุมสัมมนาหัวข้อ "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ.กยศ.พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร" ที่จังหวัดชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ อุบลราชธานี คลิกดูรายละเอียด     
28 พ.ย.61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 หนา 70 แกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิกดูรายละเอียด   
28 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อหูฟัง จำนวน 50 ชุด คลิกดูรายละเอียด   
28 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าบริการแพ็กเกจไลน์แอทพร้อมพรีเมี่ยมไอดี จำนวน 3 บัญชี คลิกดูรายละเอียด    
27 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)  คลิกดูรายละเอียด    
27 พ.ย.61 | ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารประจำกองทุนฯ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
16 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด   
16 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าบริการหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
16 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตและถ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คลิกดูรายละเอียด   
16 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ณ ศาลแขวงระยอง จังหวัดระยอง  คลิกดูรายละเอียด   
16 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าบริการบันทึกเสียงสนทนาสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 50 หมายเลข คลิกดูรายละเอียด  
14 พ.ย.61 | ประกาศกองทุนฯ เรื่องการซื้อกระดาษ A4 หนา 70 แกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิกดูรายละเอียด 
13 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าบริการเครื่องบันทึกเสียงสนทนา คลิกดูรายละเอียด   
13 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำดื่มติดโลโก้กองทุนฯ จำนวน 3,600 ขวด คลิกดูรายละเอียด   
13 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้พร้อมคนขับเพื่อเดินทางไปประชุมสัมมนาผู้บริหาร ณ จังหวัดชลบุรี คลิกดูรายละเอียด   
13 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้ออุปกรณ์สำนักงาน สำหรับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 รายการ คลิกดูรายละเอียด    
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว เครื่องดื่มและอุปกรณ์สำหรับจัดประชุม จำนวน 9 รายการ  คลิกดูรายละเอียด    
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อคูปองน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร คลิกดูรายละเอียด  
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีหักเงินเดือน เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด  
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก เช่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิตอล(IPTelephony) และเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone) คลิกดูรายละเอียด  
 8 พ.ย.61 |


 
ประกาศสอบราคาจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553 โดยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด
     - เอกสารสอบราคาจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553 คลิกดูรายละเอียด  
     - ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553 โดยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด  
     - แบบฟอร์ม  บันทึกข้อมูลกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทนายความ พนักงานติดตามหนี้ รับงานสืบทรัพย์บังคับคดี 52 - 53 คลิกดูรายละเอียด   
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 8 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด    
 8 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด   
 7 พ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 36 เดือน คลิกดูรายละเอียด   
 7 พ.ย.61 | ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรม และเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
 7 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อของที่ระลึกสำหรับวิทยากร ในการจัดสัมมนาองค์กรนายจ้าง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลิกดูรายละเอียด   
 2 พ.ย.61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันงวดเดือนตุลาคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด    
 2 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ คลิกดูรายละเอียด     
 2 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างบริษัทกำจัดแมลงภายในสำนักงานกองทุนฯ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด    
 2 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำนามบัตรรองผู้จัดการกองทุนฯ จำนวน 200 ใบ  คลิกดูรายละเอียด   
 2 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 18 ชิ้น  คลิกดูรายละเอียด   
 2 พ.ย.61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
 2 พ.ย.61 | ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
 2 พ.ย.61 |  ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯจำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
 2 พ.ย.61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด    
 1 พ.ย.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯโดยวิธีคัดเลือก  คลิกดูรายละเอียด    
 1 พ.ย.61 | ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 25 เครื่อง  คลิกดูรายละเอียด   
 1 พ.ย.61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด  
30 ต.ค. 61 | สรุปการพิจารณาร่างประกาศ ร่างเอกสารสอบราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็นในการเผยแพร่ ครั้งที่ 2 คลิกดูรายละเอียด    
30 ต.ค. 61 |
 
ร่างประกาศสอบราคาและร่างเอกสารสอบราคา จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : praphan@studentloan.or.th ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงเวลา 16.30 น.  คลิกดูรายละเอียด      
30 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีหักเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด   
30 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 อัน คลิกดูรายละเอียด   
30 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 หมายเลข คลิกดูรายละเอียด   
30 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  PC Acer Aspire Z1850  (พร้อม Keyboard, Mouse) รหัสครุภัณฑ์ 56-004-001-1 จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด    
26 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อกระเป๋าผ้าที่ระลึก จำนวน 700 ใบ คลิกดูรายละเอียด   
25 ต.ค. 61 | ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการตรวจข่าวออนไลน์ New Clipping โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด    
19 ต.ค. 61 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) คลิกดูรายละเอียด 
18 ต.ค. 61 |
 
ประกาศร่างเอกสารสอบราคาจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553
  • สรุปการพิจารณาร่างประกาศ ร่างเอกสารสอบราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็นในการเผยแพร่ ครั้งที่ 1 คลิกดูรายละเอียด   
  • ตารางแสดงการปรับแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) นอกเหนือจากที่มีผู้แสดงความคิดเห็น  คลิกดูรายละเอียด    
  • ร่างประกาศสอบราคาและร่างเอกสารสอบราคา จ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2552-2553 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนโดยตรงโดยเปิดเผยตัวซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : praphan@studentloan.or.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงเวลา 16.30 น. คลิกดูรายละเอียด   
12 ต.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันงวดเดือนตุลาคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด
12 ต.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันงวดเดือนตุลาคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีสอบราคา คลิกดูรายละเอียด 
 8 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด     
 8 ต.ค. 61 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้ออะไหล่เครื่องเจาะกระดาษ (หัวเจาะ) จำนวน 2 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด  
 3 ต.ค. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลางประจำกองทุนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
 3 ต.ค. 61 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   คลิกดูรายละเอียด 
| 
.