ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)

 
23 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริการเครือข่าย Internet (Sim Card) จำนวน 10 หมายเลข  คลิกดูรายละเอียด     
22 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนฯ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกดูรายละเอียด   
18 ม.ค. 62 | ประกาศราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนฯ เพิ่มเติม ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ไม่เกิน 129 ตรม. คลิกดูรายละเอียด    
18 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด     
18 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อไมค์ลอย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
18 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด   
17 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่ารถตู้สำหรับการจัดกิจกรรม "กยศ.บวกพลังอาสาเพื่อน้อง" คลิกดูรายละเอียด  
17 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริการในการส่ง SMS จำนวน 10,000 ข้อความ ระยะเวลา 1 ปี คลิกดูรายละเอียด   
17 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องคิดเลข จำนวน 1 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
16 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกดูรายละเอียด     
15 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตเข็มกลัดพร้อมกล่องใส่ สำหรับผู้กู้ยืมที่ปิดบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ จำนวน 2,000 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด  
14 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน และนามบัตร จำนวน 200 ใบ คลิกดูรายละเอียด  
14 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำนามบัตรผู้จัดการกองทุนฯ จำนวน 500 ใบ คลิกดูรายละเอียด 
14 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล   คลิกดูรายละเอียด      
14 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก จ้างผลิตเข็มกลัดพร้อมกล่องใส่ สำหรับผู้กู้ยืมที่ปิดบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ จำนวน 2,000 ชิ้น คลิกดูรายละเอียด   
14 ม.ค. 62 | ประกาศราคากลาง Anti virus  จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม ของกองทุน คลิกดูรายละเอียด    
14 ม.ค. 62 | ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม Anti Virus ของกองทุนฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด 
11 ม.ค. 62 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด  
 9 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง คลิกดูรายละเอียด   
 8 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe จำนวน 2 รายการ  คลิกดูรายละเอียด   
 7 ม.ค. 62 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กู้ยืม ชำระหนี้ คลิกดูรายละเอียด      
 7 ม.ค. 62 | ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กู้ยืม ชำระหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูรายละเอียด   
 7 ม.ค. 62 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม ACL จำนวน 5 License โดยวิธีคัดเลือก คลิกดูรายละเอียด     
 3 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร คลิกดูรายละเอียด     
 3 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อบัตรผ่านเข้า-ออก ประตูสำนักงานกองทุนฯ จำนวน 200 ใบ คลิกดูรายละเอียด     
 3 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผลิตกระเป๋าผ้าร่มพับได้ เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 6 จำนวน 24,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูรายละเอียด     
 3 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างผลิตเสื้อโปโลสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงานและสถานศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด   
 2 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เช่าใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 หมายเลข คลิกดูรายละเอียด     
 2 ม.ค. 62 | ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอซื้อเครื่องมือช่าง  คลิกดูรายละเอียด    
.