ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

 
17 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปี 2558  คลิกดูรายละเอียด 
16 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 87 รายการ คลิกดูรายละเอียด 
16 ม.ค.61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่ารถตู้พร้อมคนขับจำนวน 10 คัน(เพื่อเดินทางไปไกล่เกลี่ยและสืบพยานในชั้นศาลในจังหวัดต่างๆ) คลิกดูรายละเอียด  
9 ม.ค. 61 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงานกองทุนฯ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ คลิกดูรายละเอียด 
3 ม.ค. 61 | ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้ผู้ค้ำประกันของกองทุนงวดเดือนมกราคม 2561 ถึงงวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด  
29 ธ.ค. 60 | ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ  คลิกรายละเอียด
29 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ โดยวิธีร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) คลิกรายละเอียด
25 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ค่าสมาชิกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบยี่ห้อ ACL จำนวน 2 Lisense คลิกรายละเอียด  
25 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้ซอฟแวร์โปรแกรม ACL เวอร์ชั่นใหม่ 1 ปี จำนวน 2 ลิขสิทธิ์ คลิกรายละเอียด  
20 ธ.ค. 60 | ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ คลิกรายละเอียด
20 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ คลิกรายละเอียด
18 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเพื่อการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Business Intellegence (ฺBI)  คลิกรายละเอียด
15 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างเช่ารสบัส และรถตู้สำหรับรับ-ส่งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างไปร่วมกิจกรรมฯ  คลิกรายละเอียด 
4 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร  คลิกรายละเอียด
1 ธ.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office  คลิกรายละเอียด  
1 ธ.ค. 60 | ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างบริการโครงการพัฒนาและบริหารระบบสำรองสำหรับระบบงาน Back office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกรายละเอียด
30 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด 
28 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 22 รายการ คลิกรายละเอียด
21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุพนักงานกองทุน ประจำปี 2561    คลิกรายละเอียด
21 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม (รีมละ 500 แผ่น)  คลิกรายละเอียด
20 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ/จัดจ้างเช่ารถตู้ จำนวน 8 คัน  คลิกรายละเอียด 
15พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนตุลาคม 2560 - งวดเดือนธันวาคม 2560 จำนวนไม่เกิน 193,500 ฉบับ  คลิกรายละเอียด 
9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การเช่าโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด (ระยะเวลา 6 เดือน)  คลิกรายละเอียด 
9 พ.ย. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาสที่ 1 จำนวน 72 รายการ คลิกรายละเอียด 
1 พ.ย. 60 | ประกาศจัดจ้างบริการข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกรายละเอียด
24 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ คลิกรายละเอียด    
18 ต.ค. 60 | ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เช่าสายสัญญาณ (Private Link) 100 Mbps จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิกรายละเอียด 
16 ต.ค. 60 | ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างสืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกดำเนินคดี ในปี 2551 คลิกรายละเอียด 
6 ต.ค. 60 | ประกาศผลการประกวดราคา "จัดซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 
 
..............................................................................
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560...คลิกดูรายละเอียด
.