กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 4

          กองทุนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมาย ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยกองทุนจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 16 จังหวัด และสถานศึกษาในกรุงเทพฯ จำนวน 16 สถาบัน โดยแบ่งตามภาค ดังนี้
          •  ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดกำแพงเพชร     
          •  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร
          •  ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดสุราษฏร์ธานี
          •  กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาจำนวน 16 สถาบัน

 
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
•  กำหนดการ 
 

 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 18 - 20 มกราคม 2560
             
             
             
.