เว็บบอร์ด

หัวข้อ: เคยกู้ตอนม.6 แล้วปี1จะไม่กู้ต่อจะชำระหนี้เลยต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้อความ
นารีรัตน์ อยู่ดี
ตอบ : 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:28 : เคยกู้ตอนม.6 แล้วปี1จะไม่กู้ต่อจะชำระหนี้เลยต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เคยกู้ กยศ ตอนม.6 ตอนนี้กำลังจะขึ้นปี1 ไม่กู้ต่อแล้วจะชำระหนี้คืนเลยไม่รอเรียนจบ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการไปชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทย

Nedchanok Thongon
ตอบ : 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:56 : เคยกู้ตอนม.6 แล้วปี1จะไม่กู้ต่อจะชำระหนี้เลยต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืม ผู้กู้ต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริการจัดการเงินให้กู้ยืม โดยเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดาวน์โหลด)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา 
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)

ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999 
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.