เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ปัญหาการชำระหนี้ก่อนกำหนด และจ่าย ณ วันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี

ข้อความ
วารณี ศรีสุจันทร์
ตอบ : 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09:49:46 : ปัญหาการชำระหนี้ก่อนกำหนด และจ่าย ณ วันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี

ได้ทำการชำระหนี้ กยศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19/6/2561 จำนวน 11,000 บาท และวันที่ 23/6/2561 ได้เข้าตรวจสอบยอดค้างอีกครั้งในระบบ พบว่า มีดอกเบี้ยค้างชำระ 20.40 บาท   จากการชำระหนี้งวดนี้ได้เข้าไปอ่านคำถามที่พบบ่อยในเว็บก็ได้คำตอบว่า "จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ปรากฏตามตาราง ได้คำนวณยอดไว้เป็นรายปี โดยนับจากวันที่ 5 ก.ค เป็นหลัก ดังนั้น หากการชำระหนี้ ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 ก.ค หรือชำระหนี้หลังวันที่ 5 ก.ค. ของแต่ละปี ยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนวันที่มาชำระหนี้ซึ่งมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้ วิธีคำนวณดอกเบี้ย ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตราดอกเบี้ย) หาร 365 วัน **เท่ากับอัตราดอกเบี้ยจะเดินเป็นรายวันจนกว่าเงินต้นจะหมด"  จากข้อความดังกล่าว เข้าใจว่าดอกเบี้ยในระบบจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกๆ วันกระทั่งถึง 5 ก.ค. ของทุกปี และยอดที่ต้องชำระจะคงที่เมื่อวันที่ 5 ก.ค. แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว ได้ไปชำระหนี้ที่ธนาคาร จำนวน 9,670 บาท (ตามยอดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง) ณ วันที่ 5/7/2560 ปรากฏว่าหลังจากนั้น มีจดหมายไปที่บ้านเรื่องค้างชำระ ประมาณ 2 บาท  จึงอยากทราบว่า ทาง กยศ มีข้อสรุปในเรื่องจ่ายก่อนกำหนดและจ่ายตรงกำหนดอย่างไรบ้างคะ 

         จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสงสัยในการจ่ายงวดในแต่ละปี จึงอยากเสนอแนะให้มีจดหมายสรุปยอดการชำระหนี้ในแต่ละปี ส่งให้แก่ผู้กู้ที่ได้ทำการชำระหนี้แล้ว โดยในรายละเอียดของการแจ้งนั้น ควรจะประกอบไปด้วย

1. ยอดเงินต้นที่ต้องชำระของงวดล่าสุด   2. ดอกเบี้ยที่ต้องชำระของงวดล่าสุด     3. จำนวนเงินที่ผู้กู้จ่ายจริง      4. ยอดเงินเกินที่จะเก็บไว้ในการลดต้นงวดสุดท้าย

5. ยอดเงินที่จะต้องชำระในปีถัดไป  (ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทุกเดือน ก็น่าจะสามารถแจ้งยอดที่จะต้องจ่ายในงวดถัดไปได้)

ตัวอย่างเช่น  ปี 2561 ผู้กู้ต้องชำระเงินต้น 7,000 บาท ดอกเบี้ย  2,000 บาท แต่ผู้กู้จ่ายจริง 10,000 บาท ดังนั้น ยอดเงินที่เกินมา คือ 1,000 ควรมีการแจ้งกลับมายังผู้กู้ว่า ได้มีเงินต้นส่วนหนึ่งที่จ่ายมาแล้วด้วย 


 ขอบคุณค่ะ

วาณี ศรีสุจันทร์

Nedchanok Thongon
ตอบ : 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:51:50 : ปัญหาการชำระหนี้ก่อนกำหนด และจ่าย ณ วันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ เนื่องจากรายละเอียดการชำระหนี้ค่อนข้างเยอะ หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมแนะนำให้ติดต่อ กยศ. call center 0 2016 4888 กด 9 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลและอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.