เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ระบบการชำระหนี้ผ่าน QR code ดีงามมากค่ะ

ข้อความ
ศรีเรือน ศรีพัฒนกุล หาญบาง
ตอบ : 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:41:03 : ระบบการชำระหนี้ผ่าน QR code ดีงามมากค่ะ

การชำระหนี้โดยใช้วิธีการสแกนบาร์โค้ด (QR code) สะดวกมากค่ะ

ชำระหนี้ที่โต๊ะทำงานได้เลย พอชำระเรียบร้อย เข้าไปดูในยอดหนี้

ปรากฏว่ามีการตัดยอกหนี้และแสดงรายการชำระล่าสุดเลย

Transaction รวดเร็วมาก อยากให้ใช้ระบบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:43:05 : ระบบการชำระหนี้ผ่าน QR code ดีงามมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.