เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

ข้อความ
วีรชาติ สมบัติพานิช
ตอบ : 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:29:31 : ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

สอบถามว่า 
1. เขาติดต่อทางเพื่อนไม่ได้เลยหรือครับทั้งๆที่อยู่ที่เดิมและก็ทำงานที่จังหวัดที่เชากู้เงิน และก็ยังติต่อได้ตามปกติ
2. ผมต้องทำยังไงครับให้หนีเป็นของเขา
3.หลังจากนี้ผมต้องทำยังไงต่อครับ

วีรชาติ สมบัติพานิช
ตอบ : 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:32:53 : ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

ผมเป็นผู้ค่ำครับ


วีรชาติ สมบัติพานิช
ตอบ : 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:35:33 : ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

วีรชาติ สมบัติพานิช
ตอบ : 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:36:09 : ผมโดนหมายศาลให้ชำระหนีแทนเพื่อน แต่เพื่อนก็ยังอยู่ที่เดิมและก็ทำงานปกติและยังติดต่อได้อยากจะทราบว่าให้เพื่อนชำระหนีของเขาใด้ไหมครับ

ผมเป็นจำเลยที่ 3 ครับ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.