เว็บบอร์ด

หัวข้อ: เงินต้นคงค้าง

ข้อความ
ธีระวัฒน์ ใจอารีย์
ตอบ : 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:48:20 : เงินต้นคงค้าง

ผมได้จ่าย หนีครั้งล่าสุดของปีนี้ เมื่อเดือน มิถุนายน ทั้งหมด 9710 บาท ในปีนี้ ยอดหนี้ที่ต้องจ่ายคือ 9667.75  ซึ้งเพียงพอต่อการจ่ายในรอบนี้ แต่ทำไม ดอกเบี้ยไม่ตรงกับตารางที่ให้มาในระบบ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปคือ 1766.55 แต่ผมเสียไป 1919.75 ไม่ตรงกับตารางที่ให้ในระบบ ทำให้ยอดคงค้างเงินต้นเหลือ 114.95 ผม งง ครับ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน่อยครับ ผมไม่เคยค้างชำระเลยตั้งแต่ปีแรกที่จ่ายไป  ขอบคุณครับ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:40:03 : เงินต้นคงค้าง

การคิดดอกเบี้ยตามตารางชำระหนี้ 15 ปี

จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ปรากฏตามตารางนี้ ได้คำนวณยอดไว้เป็นรายปี โดยนับจากวันที่ 5 ก.ค เป็นหลัก ดังนั้น หากการชำระหนี้ ที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ 5 ก.ค หรือชำระหนี้หลังวันที่ 5 ก.ค. ของแต่ละปี ยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนวันที่มาชำระหนี้ 

ซึ่งมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ย ดังนี้ 

ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตราดอกเบี้ย) หาร 365 วัน **เท่ากับอัตราดอกเบี้ยจะเดินเป็นรายวันจนกว่าเงินต้นจะหมด แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.