เว็บบอร์ด

หัวข้อ: มีใบแจ้งชำระหนี้ส่งมาที่บ้าน

ข้อความ
ชนินาถ แซ่ขอ
ตอบ : 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:49:06 : มีใบแจ้งชำระหนี้ส่งมาที่บ้าน

สวัสดีค่ะ คือมีใบแจ้งกำหนดการชำระหนี้มาที่บ้าน ในใบระบุว่าสำเร็จการศึกษา/เลิกศึกษา/ไม่ได้กู้ต่อเนื่อง แต่หนู่กำลังศึกษาอยู่ และกู้กรอ.ตั้งแต่ปีการศึกษา2559และ2560(กู้กรอ.ตั้งแต่ปี2559ไม่ได้เปลี่ยนมาจากกยศ.) และปีการศึกษา2561ก็ได้ทำการยื่นส่งเอกสารกู้กรอ.กับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คือต้องส่งเอกสารรายงานสภาพนักศึกษากับทางธนาคารกรุงไทยอีกหรือเปล่าค่ะ 

Nedchanok Thongon
ตอบ : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:48:21 : มีใบแจ้งชำระหนี้ส่งมาที่บ้าน

กรณีศึกษาอยู่ แต่ไม่ได้กู้ยืม ผู้กู้ต้องรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผู้บริการจัดการเงินให้กู้ยืม โดยใช้เอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 คลิกดาวน์โหลด 
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษา 
(1-3 แนะนำให้สำเนาเก็บไว้ด้วย)
ส่งเอกสารได้ที่
กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2256 8198 โทรติดตามผล 0 2208 8699
กรณีทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอิสลามฯ ทุกสาขา หรือ
- ส่งแฟ็กซ์เบอร์ 0 2204 5016 โทรติดตามผล 0 2650 6999 
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมต้องรายงานสถานภาพทางการศึกษาให้ธนาคารทราบทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.