เว็บบอร์ด

หัวข้อ: ยืนยันคำขอกู้ไม่ได้

ข้อความ
พรประเสริฐ แซ่เซียว
ตอบ : 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 23:26:44 : ยืนยันคำขอกู้ไม่ได้

ทำไมผมยืนยันคำขอกู้ไม่ได้ ตรงที่บอกให้เลือกปีการศึกษาและภาคเรียน ของผมยังขึ้นอยู่แต่

ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่2 อยู่เลยครับ

Nedchanok Thongon
ตอบ : 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:46:35 : ยืนยันคำขอกู้ไม่ได้

ณ ตอนนี้ถ้ายังยืนยันคำขอกู้ไม่ได้ แนะนำให้ติดต่อเข้ามาที่ กยศ. Call Center 0 2016 4888 กด 9 เพื่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและตรวจสอบสถานะการกู้ยืมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้

.