Secondary

Languages

User login

กรอกข้อมูลผิดแก้ไขยังไงค่ะ?

วันนี้ตรวจสอบเอกสาร กยศ. แล้วเห็นอาชีพของผู้ปกครองผิด สามารถแก้ไขยังไงได้บ้างค่ะ?

ผู้ส่ง: 
ปริชญา ปิยะทัตศรี

ในแบบคำขอกู้ ถ้าสถานศึกษายังไม่ได้อนุมัติ ให้ login เข้าระบบ e-studentloan และดำเนินการแก้ไขและกดบันทึกซ้ำได้เลยค่ะ