Secondary

Languages

User login

ใส่ชั้นปี ผิดครับ

ผมอยู ปวช.ชั้นปีที่1 แล้วผมไปใสชั้นปีที่3ครับ พอจะแก้ได้ไหมจะเปนอะไรไหมครับ กลัวว่าเงินจะเข้าปีเดียวครับ

ผู้ส่ง: 
พีรพัฒน์ บุญสูง

ถ้าสถานศึกษายังไม่ได้อนุมัติการกู้ ผู้กู้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ค่ะ ให้เข้าไปที่แบบคำขอกู้แล้วดำเนินการแก้ไข และกดบันทึกได้เลยค่ะ