Secondary

Languages

User login

เป็นผู้กู้กลุ่มไกล่เกลี่ยต้องการชำระทำไงครับ

ผมเป็นผู้กู้กลุ่มที่ไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้ชำระเลยต้องทำไงบ้าง ติดต่อ call center แล้วบอกให้รอหมายศาลครับ

หรือมีช่องทางไหนบ้าง

ผู้ส่ง: 
กิติ พลจังหรีด