Secondary

Languages

User login

เข้าระบบไม่ได้

เข้าระบบไม่ได้ เพราะเข้าก่อนแล้วแต่ดันกดออก ไม่ได้ล็อกเอ้าออก แล้วเข้าใหม่ไม่ได้ ต้องแก้ไขยังไงครับ ??

ผู้ส่ง: 
กิจการ ศรียศ

แนะนำให้ Restart เครื่องคอมใหม่ค่ะ