Secondary

Languages

User login

ปริ้นแบบคำขอกู้ยืมไม่ได้มันเป็นตัวหนังสือสีเทา

คือว่าตรงคำว่าพิมพ์แบบอะค่ะ มันกดเข้าไปไม่ได้

มันเป็นตัวหนังสือสีเทา อยากทราบว่าต้องทำไงคะ

ผู้ส่ง: 
จันจิรา อุ่นสรรพ์

ถ้าอาจารย์บันทึกกรอบวงเงินในระบบแล้ว ผู้กู้จะไม่สามารถเข้าไปปริ้นแบบคำขอกู้ได้ค่ะ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลแนะนำให้ติดต่อ กยศ. call center 02-0164888 กด 9 เพื่อตรวจสอบสถานะอีกครั้ง