Secondary

Languages

User login

ผู้กู้รายเก่า หรือ ผู้กู้รายใหม่

เคยทำเรื่องขอกู้ยืม กยศ. ไว้ตอน ม.5 ค่ะส่งให้กับทางโรงเรียน  แต่ไม่ได้รับการติดต่ออะไรกับมาเลยคิดว่าไม่ได้  พอตอนนี้กำลังจะเข้าศึกษาต่อมหาลัย เลยจะทำเรื่องขอกู้ กรอ.ไม่ทราบว่าจะทำเรื่องกู้ได้รึป่าวค่ะ? และถ้าทำได้จะถือว่าเป็นผู้กู้รายใหม่ หรือว่ารายเก่า?

เพราะเข้าระบบ e-studentloan แล้วมีชื่อขึ้นกับโรงเรียนเก่าอ่ะค่ะจะทำเรื่องกู้ กรอ.ได้รึป่าว (:| sweating

ผู้ส่ง: 
อภิญญา คำปรีชา

ถ้ามีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ กำหนด มีสิทธิยื่นกู้ได้ค่ะ แต่จะได้รับอนมุัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาค่ะ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติการกู้ยืม กรอ. ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1/3/22