Secondary

Languages

User login

ยืนยัน OTP ไม่ได้

ผมก็ทำอย่างที่คนอื่นเขาทำ คือไปกรอกเพื่อขอรหัส OTP และหลังจากที่กรอกเสร็จ OTP ก็ส่งมาในอีเมลของผล แต่พอผมได้รหัสมา มันกลับไม่มีหน้าขึ้นให้กรอก เพราะพอส่งไปเสร็จมันก็กลับมาหน้าแบบนี้

ซึ่งถ้าเป็นปกติหลังจากที่กรอกและยืนยันเพื่อขอรับรหัสแล้ว หน้าที่จะให้กรอกรหัส OTP ก็จะขึ้นมาแต่นี้มันกลับไม่ขึ้นมาทำให้ผมไม่สามารถกรอกเพื่อยืนยันตัวตนได้
พอจะมีวิธีแก้ไข หรือ ช่วยแนะนำหน่อยได้ป่าวครับ

ยืนยัน OTP ไม่ได้
ผู้ส่ง: 
นรินทร์ แก้วมณี

แนะนำให้กรอกข้อมูลตามหน้าจอได้เลยค่ะ

ถ้ายังทำไม่ได้อีก ให้อยู่ที่หน้าจอคอม และให้ติดต่อ กยศ. call center 0 2016 4888 กด 9 ค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แนะนำการทำให้ค่ะ