Secondary

Languages

User login

สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน

อยากสอบถามครับว่า ผมได้จบสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน เนื่องจากผมติดรับราชการทหาร ซึ่งจะเข้ารับราชการในเดือน พฤศจิกายน นี้ แต่ระบบได้บอกว่า ต้องชำระในเดือน กรกฎาคม นี้ ต้องทำเรื่องอย่างไรหรอครับ?

ผู้ส่ง: 
อนรรฆ เรืองวิไลเวทย์

การผ่อนผันชำระหนี้ จะผ่อนผันได้ 3 กรณี รายละเอียดตามลิงค์นี้นะคะ https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/6/36

แล้วถ้าผมไม่มีผู้ค้ำประกันเลยหละครับ จะต้องทำอย่างไรต่อหรอครับ?

ไม่มีข้าราชการระดับ 5 และผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ย จะต้องอย่างไรหรอครับ มันจะตัดเดือนหน้าแล้ว แล้วผมก็ทำเรื่อง "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560" ไว้ด้วย และที่บ้านผมก็ใช้บัญชีผมด้วย แบบนี้มันจะไม่หักหมดเลยหรอครับ? ตอบด่วนด้วยครับ เดือดร้อนมาก